Storproduksjon

Storproduksjon 2023 er Robin Hood (forestilling høst 2023). Det er en egen produksjon som går parallelt med de andre teaterkursene som Sandefjord Teaterforening har vår og høst. Det innebærer egen treningsavgift. Deltakere i andre grupper i Teaterforeningen velger selv om de vil være med på storproduksjonen.

Øvingene til Robin Hood starter etter påske og blir lagt til mandager. Det er ikke slik at alle blir bedt inn til hver øvelse, og oversikten vil komme etter hvert som rollene blir besatt.

Audition til Robin Hood

Søndag 5. februar inviteres alle medlemmer som ønsker å delta i produksjonen Robin Hood, både foran og bak scenen til auditoindag. Audition er for barnegruppa, ungdomsgruppa, musikalgruppa, seniorgruppa og andre voksne medlemmer i Sandefjord Teaterforening.

Dagen starter med en introduksjon de første 30 minuttene. Hvis du vil hjelpe til bak scenen, kan du komme å høre på informasjonen.

Informasjon om audition er sendt ut til alle medlemmer i Sandefjord Teaterforening.

PRIS
Deltakeravgift kommer
Årskontingent kr 200,-

Opplevelseskortet kan benyttes for å dekke aktiviteter og kontingent i Sandefjord Teaterforening.

MEDLEMSKAPSINFO
Medlemskap er en forutsetning for å delta på foreningens aktiviteter. Medlemmer dekkes også av Frilynt Norges kollektive ulykkesforsikring under øvelser, arrangement etc. Medlemskontingenten er løpende til medlemskapet sies opp skriftlig.

RETNINGSLINJER FOR PRØVEDELTAKELSE
Nye elever kan ved avtale teste ut 2 første øvelser vederlagsfritt. Dersom man ønsker å trekke seg etter andre øvelse, må vi ha beskjed per e-post innen 1 uke. Ellers er påmelding bindende og semesteravgift og kontingent må betales.

ØVINGSLOKALER
Vårt nye øvingslokale finnes i Gokstadveien 2, 3216 Sandefjord

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på medlem@sandefjordteaterforening.no