BARNEGRUPPA (3.- 7. Klasse)

ONSDAGER: Kl. 17.30 – 19.00:

Barnegruppe 3.-7. klasse: Små og mellomstore produksjoner, dramalek, improvisasjonsteater og grunntrening i teater, samt mindre visninger.

Instruktører: Marte Tenden Karlsen og Ingrid Tomine Holte.

MELD DEG PÅ BARNEGRUPPA HER!