Barnegruppa (4.-7. klasse)

Tidspunkt:
Gruppe 1 (4.-5. klasse): Onsdag 18.05- 19.05
Gruppe 2 (6.-7.klasse): Onsdag 19.10 -20.10

Barnegruppa 4.-7. klasse: Små og mellomstore produksjoner, dramalek, improvisasjonsteater og grunntrening i teater, samt mindre visninger.

Instruktører: Ingelin Jansson Mo- Kristiansen og Elise Aarhus Lysebo

PRIS
Semesteravgift kr 1100,- 
Årskontingent kr 200,-

Opplevelseskortet kan benyttes for å dekke aktiviteter og kontingent i Sandefjord Teaterforening.

MEDLEMSKAPSINFO
Medlemskap er en forutsetning for å delta på foreningens aktiviteter. Medlemmer dekkes også av Frilynt Norges kollektive ulykkesforsikring under øvelser, arrangement etc. Medlemskontingenten er løpende til medlemskapet sies opp skriftlig.

RETNINGSLINJER FOR PRØVEDELTAKELSE
Nye elever kan ved avtale teste ut 2 første øvelser vederlagsfritt. Dersom man ønsker å trekke seg etter andre øvelse, må vi ha beskjed per e-post innen 1 uke. Ellers er påmelding bindende og semesteravgift og kontingent må betales.

ØVINGSLOKALER
Vårt nye øvingslokale finnes i Gokstadveien 2, 3216 Sandefjord

PÅMELDING TIL BARNEGRUPPA:
Dersom du ønsker å melde på til barnegruppa ber vi deg sende en e-post til medlem@sandefjordteaterforening.no

Følgende informasjon må være med i e-posten:

  • Merk emne i e-posten med «Påmelding Barnegruppa»
  • Fullt navn og fødselsdato på deltaker
  • Fullt navn på foresatt
  • Adresse til foresatt (med postnummer og poststed)
  • E-postadresse til foresatt
  • Mobilnummer til foresatt

Vi benytter appen Spond til våre grupper og produksjoner. Man får invitasjon til Spond når man er tatt opp som medlem/deltaker.