TIDLIGERE LEDERE

Teaterforeningens ledere gjennom 60 år – og litt til

Gunnar Mørch (1950 – 51)
Rolf Cramer (1951 – 53)
Bjørgulv Iversen (1953 – 54)
Erling Halvorsen (1954 – 57)
Liv Engebretsen (1957 – 59)
Henry Erzaas (1959 – 62)
Aage Kristiansen (1962 – 63)
Nils Larsen (1963 – 64)
Aage Kristiansen (1964 – 65)
Ansgar Risting Skorge (1965 – 66)
Liv Engebretsen (1966 – 68)
Anders Fr. Langsem (1968 – 70)
Rolf Ringdal (1970 – 71)
Reidun Brekke (1971 – 72)
Reidar Gade (1972 – 73)
Laila Holtan (1973 – 80)
Bendte Winge Kvarenes (1980 – 81)
Kjell Z. Børresen (1982 – 85)
Jan Bjørntvedt (1986 – 87)
Øivind Berg (1988 – 89)
Turid Bøen Liverød (1990 – 91)
Kjeld Lunde (1992 – 95)
Marit Kleppan (1996 – 2011)
Tom Gunnar Børresen (2012 – 2019)
Mari Dodd Kjølstad (2020 -….)