Priser

Priser og medlemskapsinformasjon

 

 

Knøttegruppe, Barnegruppe og Ungdomsgruppe:

Semesteravgift kr 900,- 

Årskontingent kr 200,-

Opplevelseskortet kan benyttes for å dekke aktiviteter og kontingent i Sandefjord Teaterforening.

 

 

Seniorgruppe

Semesteravgift. Mer info kommer.

Årskontingent kr 200,-

 

 

Storproduksjon:

Deltakeravgift: Mer info kommer

Årskontigent: 200,- ( Blir ikke dobbel årskontigent hvis du er medlem i en av de andre gruppene)

 

 

Medlemskapsinfo:

Medlemskap er en forutsetning for å delta på foreningens aktiviteter. Medlemmer dekkes også av Frilynt Norges kollektive  ulykkesforsikring under øvelser, arrangement etc. Medlemskontingenten er løpende til medlemskapet sies opp skriftlig.

 

Retningslinjer for prøvedeltakelse:

Nye elever kan ved avtale teste ut 2 første øvelser vederlagsfritt.Dersom man ønsker å trekke seg etter andre øvelse, må vi ha beskjed per ePost innen 1 uke.Ellers er påmelding bindende og semesteravgift og kontingent må betales.